SAMTECH VIỆTNAM

Hotline: (028) 37 68 68 68 - 37 69 69 69

469A LŨY BÁN BÍCH. P, HIỆP TÂN. Q, TÂN PHÚ.TPHCM

ĐIỀU HÒA THƯƠNG MẠI
-6%

KHÔNG INVERTER  FCNQ13MV1V - 1.5HP

KHÔNG INVERTER FCNQ13MV1V - 1.5HP

Model: FCNQ13MV1V/RNQ13MV1

19.100.000 VND 20.200.000 VND

-5%

 INVERTER FCFC40DVM - 1.5HP

INVERTER FCFC40DVM - 1.5HP

Model: FCFC40DVM/RZFC40DVM

20.400.000 VND 21.300.000 VND

-5%

 KHÔNG INVERTER FCNQ18MV1 -  2HP

KHÔNG INVERTER FCNQ18MV1 - 2HP

Model: FCNQ18MV1V/RNQ18MV19

23.700.000 VND 24.800.000 VND

-5%

 INVERTER FCFC50DVM - 2HP

INVERTER FCFC50DVM - 2HP

Model: FCFC50DVM/RZFC50DVM

25.400.000 VND 26.600.000 VND

-8%

 KHÔNG INVERTER  FCNQ21MV1 - 2.5HP

KHÔNG INVERTER FCNQ21MV1 - 2.5HP

Model: FCNQ21MV1V/RNQ21MV19

28.500.000 VND 30.900.000 VND

-5%

 INVERTER FCFC60DVM - 2.5HP

INVERTER FCFC60DVM - 2.5HP

Model: FCFC60DVM

30.500.000 VND 32.000.000 VND

-5%

KHÔNG  INVERTER FCNQ26MV1 - 3HP

KHÔNG INVERTER FCNQ26MV1 - 3HP

Model: FCNQ26MV1V/RNQ26MV19

31.300.000 VND 32.800.000 VND

-5%

INVERTER FCFC71DVM - 3HP

INVERTER FCFC71DVM - 3HP

Model: FCFC71DVM/RZFC71DVM

32.900.000 VND 34.300.000 VND

-5%

 KHÔNG INVERTER  FCNQ30MV1 - 3.5HP

KHÔNG INVERTER FCNQ30MV1 - 3.5HP

Model: FCNQ30MV1V/RNQ30MV1

32.500.000 VND 34.000.000 VND

-5%

 INVERTER FCFC85DVM - 3.5HP

INVERTER FCFC85DVM - 3.5HP

Model: FCFC85DVM/RZFC85DVM

34.100.000 VND 35.700.000 VND

-5%

 KHÔNG INVERTER  FCNQ36MV1 - 4HP

KHÔNG INVERTER FCNQ36MV1 - 4HP

Model: FCNQ36MV1V/RNQ36MY1

37.000.000 VND 38.800.000 VND

-5%

INVERTER FCFC100DVM - 4HP

INVERTER FCFC100DVM - 4HP

Model: FCFC100DVM/RZFC100DVM

38.900.000 VND 40.800.000 VND

-5%

KHÔNG INVERTER  FCNQ42MV1 - 5HP

KHÔNG INVERTER FCNQ42MV1 - 5HP

Model: FCNQ42MV1V/RNQ42MY1

40.600.000 VND 42.500.000 VND

-6%

 INVERTER FCFC125DVM - 5HP

INVERTER FCFC125DVM - 5HP

Model: FCFC125DVM/RZFC125DY1

42.600.000 VND 45.000.000 VND

-5%

KHÔNG INVERTER  FCNQ48MV1 - 5.5HP

KHÔNG INVERTER FCNQ48MV1 - 5.5HP

Model: FCNQ48MV1V/RNQ48MY1

44.300.000 VND 46.500.000 VND

-8%

 INVERTER FCFC140DVM - 5.5HP

INVERTER FCFC140DVM - 5.5HP

Model: FCFC140DVM/RZFC140DY1

46.500.000 VND 50.200.000 VND

-10%

KHÔNG INVERTER FHNQ18MV1V - 2HP

KHÔNG INVERTER FHNQ18MV1V - 2HP

Model: FHNQ18MV1V/RNQ18MV1V

19.900.000 VND 21.900.000 VND

-10%

 INVERTER  FHA50BVMV - 2HP

INVERTER FHA50BVMV - 2HP

Model: FHA50BVMV/RZF50CV2V

26.400.000 VND 29.100.000 VND

-10%

KHÔNG INVERTER FHNQ21MV1V - 2.5HP

KHÔNG INVERTER FHNQ21MV1V - 2.5HP

Model: FHNQ21MV1V/RNQ21MV1V

24.100.000 VND 26.500.000 VND

-10%

 INVERTER FHA60BVMV - 2.5HP

INVERTER FHA60BVMV - 2.5HP

Model: FHA60BVMV/RZF60CV2V

33.000.000 VND 36.300.000 VND

Đăng ký nhận

Để nhận thêm nhiều thông tin mới từ Daikin

icon-cart
0