SAMTECH VIỆT NAM

Hotline: (028) 37 68 68 68 - 09 09 09 86 80

469A Lũy Bán Bích, P Hiệp Tân, Q Tân Phú. TPHCM

Điều Hòa Inverter FCFC40DVM - 1.5HP

Điều Hòa Inverter FCFC40DVM - 1.5HP

Model: FCFC40DVM/RZFC40DVM BRC2E61

19.950.000 VND

Trả góp 0% lãi xuất Miễn phí vận chuyển
★★★★★
MUA NGAY

Điều Hòa Inverter FCFC50DVM - 2HP

Điều Hòa Inverter FCFC50DVM - 2HP

Model: FCFC50DVM/RZFC50DVM BRC2E61

24.700.000 VND

Trả góp 0% lãi xuất Miễn phí vận chuyển
★★★★★
MUA NGAY

Điều Hòa Inverter FCFC60DVM - 2.5HP

Điều Hòa Inverter FCFC60DVM - 2.5HP

Model: FCFC60DVM/RZFC60DVM BRC2E61

29.750.000 VND

Trả góp 0% lãi xuất Miễn phí vận chuyển
★★★★★
MUA NGAY

Điều Hòa Inverter FCFC71DVM - 3HP

Điều Hòa Inverter FCFC71DVM - 3HP

Model: FCFC71DVM/RZFC71DVM BRC2E61

32.050.000 VND

Trả góp 0% lãi xuất Miễn phí vận chuyển
★★★★★
MUA NGAY

 Điều Hòa Inverter FCFC85DVM - 3.5HP

Điều Hòa Inverter FCFC85DVM - 3.5HP

Model: FCFC85DVM/RZFC85DVM BRC2E61

33.200.000 VND

Trả góp 0% lãi xuất Miễn phí vận chuyển
★★★★★
MUA NGAY

Điều Hòa Inverter FCFC100DVM - 4HP

Điều Hòa Inverter FCFC100DVM - 4HP

Model: FCFC100DVM/RZFC100DVM BRC2E61

37.900.000 VND

Trả góp 0% lãi xuất Miễn phí vận chuyển
★★★★★
MUA NGAY

Điều Hòa Inverter FCFC125DVM - 5HP

Điều Hòa Inverter FCFC125DVM - 5HP

Model: FCFC125DVM/RZFC125DY1 BRC2E61

41.550.000 VND

Trả góp 0% lãi xuất Miễn phí vận chuyển
★★★★★
MUA NGAY

Điều Hòa Inverter FCFC140DVM - 5.5HP

Điều Hòa Inverter FCFC140DVM - 5.5HP

Model: FCFC140DVM/RZFC140DY1 BRC2E61

45.400.000 VND

Trả góp 0% lãi xuất Miễn phí vận chuyển
★★★★★
MUA NGAY

Điều Hòa FCNQ13MV1V - 1.5HP

Điều Hòa FCNQ13MV1V - 1.5HP

Model: FCNQ13MV1V/RNQ13MV1 BRC2E61

18.700.000 VND

Trả góp 0% lãi xuất Miễn phí vận chuyển
★★★★★
MUA NGAY

Điều Hòa FCNQ18MV1 - 2HP

Điều Hòa FCNQ18MV1 - 2HP

Model: FCNQ18MV1V/RNQ18MV19 BRC2E61

23.100.000 VND

Trả góp 0% lãi xuất Miễn phí vận chuyển
★★★★★
MUA NGAY

Điều Hòa FCNQ21MV1 - 2.5HP

Điều Hòa FCNQ21MV1 - 2.5HP

Model: FCNQ21MV1V/RNQ21MV19 BRC2E61

27.800.000 VND

Trả góp 0% lãi xuất Miễn phí vận chuyển
★★★★★
MUA NGAY

Điều Hòa FCNQ26MV1 - 3HP

Điều Hòa FCNQ26MV1 - 3HP

Model: FCNQ26MV1V/RNQ26MV19 BRC2E61

30.500.000 VND

Trả góp 0% lãi xuất Miễn phí vận chuyển
★★★★★
MUA NGAY

Điều Hòa FCNQ30MV1 - 3.5HP

Điều Hòa FCNQ30MV1 - 3.5HP

Model: FCNQ30MV1V/RNQ30MV1 BRC2E61

31.700.000 VND

Trả góp 0% lãi xuất Miễn phí vận chuyển
★★★★★
MUA NGAY

Điều Hòa FCNQ36MV1 - 4HP

Điều Hòa FCNQ36MV1 - 4HP

Model: FCNQ36MV1V/RNQ36MY1 BRC2E61

36.100.000 VND

Trả góp 0% lãi xuất Miễn phí vận chuyển
★★★★★
MUA NGAY

Điều Hòa FCNQ42MV1 - 5HP

Điều Hòa FCNQ42MV1 - 5HP

Model: FCNQ42MV1V/RNQ42MY1 BRC2E61

39.600.000 VND

Trả góp 0% lãi xuất Miễn phí vận chuyển
★★★★★
MUA NGAY

Điều Hòa FCNQ48MV1 - 5.5HP

Điều Hòa FCNQ48MV1 - 5.5HP

Model: FCNQ48MV1V/RNQ48MY1 BRC2E61

43.200.000 VND

Trả góp 0% lãi xuất Miễn phí vận chuyển
★★★★★
MUA NGAY

Điều Hòa Inverter FVA50AMVM - 2HP

Điều Hòa Inverter FVA50AMVM - 2HP

Model: FVA50AMVM/RZF50CV2V

33.500.000 VND

Trả góp 0% lãi xuất Miễn phí vận chuyển
★★★★★
MUA NGAY

 Điều Hòa Inverter FVA60AMVM - 2.5HP

Điều Hòa Inverter FVA60AMVM - 2.5HP

Model: FVA60AMVM/RZF50CV2V

39.100.000 VND

Trả góp 0% lãi xuất Miễn phí vận chuyển
★★★★★
MUA NGAY

 Điều Hòa Inverter FVA71AMVM - 3HP

Điều Hòa Inverter FVA71AMVM - 3HP

Model: FVA71AMVM/RZF71CV2V

43.200.000 VND

Lắp đặt Miễn phí Trả góp 0% lãi xuất Miễn phí vận chuyển
★★★★★
MUA NGAY

Điều Hòa Inverter FVA100AMVM - 4HP

Điều Hòa Inverter FVA100AMVM - 4HP

Model: FVA100AMVM/RZF100CVM

51.000.000 VND

Lắp đặt Miễn phí Trả góp 0% lãi xuất Miễn phí vận chuyển
★★★★★
MUA NGAY

Đăng ký nhận

Để nhận thêm nhiều thông tin mới từ Daikin

icon-cart
0

SAMTECH VIỆT NAM