SAMTECH VIỆTNAM

Hotline: (028) 37 68 68 68 - 37 69 69 69

469A LŨY BÁN BÍCH. P, HIỆP TÂN. Q, TÂN PHÚ.TPHCM

ĐIỀU HÒA DÂN DỤNG
-17%

 INVERTER CAO CẤP FTKZ25VVMV - 1HP

INVERTER CAO CẤP FTKZ25VVMV - 1HP

Model: FTKZ25VVMV/RKZ25VVMV

14.800.000 VND 17.800.000 VND

-17%

INVERTER CAO CÂP FTKZ35VVMV - 1.5HP

INVERTER CAO CÂP FTKZ35VVMV - 1.5HP

Model: FTKZ35VVMV/RKZ35VVMV

17.900.000 VND 21.400.000 VND

-13%

INVERTER CAO CẤP FTKZ50VVMV - 2HP

INVERTER CAO CẤP FTKZ50VVMV - 2HP

Model: FTKZ50VVMV/RKZ50VVMV

28.800.000 VND 33.000.000 VND

-13%

INVERTER CAO CẤP FTKZ60VVMV - 2.5HP

INVERTER CAO CẤP FTKZ60VVMV - 2.5HP

Model: FTKZ60VVMV/RKZ60VVMV

37.000.000 VND 42.500.000 VND

-15%

INVETRTER FTKY25WAVMV - 1HP

INVETRTER FTKY25WAVMV - 1HP

Model: FTKY25WAVMV

12.000.000 VND 14.100.000 VND

-15%

INVETRTER FTKY35WAVMV - 1.5HP

INVETRTER FTKY35WAVMV - 1.5HP

Model: FTKY35WAVMV

14.800.000 VND 17.300.000 VND

-15%

INVETRTER FTKY50WAVMV - 2HP

INVETRTER FTKY50WAVMV - 2HP

Model: FTKY50WAVMV

22.500.000 VND 26.200.000 VND

-13%

INVETRTER FTKY60WAVMV - 2.5HP

INVETRTER FTKY60WAVMV - 2.5HP

Model: FTKY60WAVMV

31.300.000 VND 35.900.000 VND

-15%

 INVERTER FTKC25UAVMV - 1HP

INVERTER FTKC25UAVMV - 1HP

Model: FTKC25UAVMV/RKC25UAVMV

10.800.000 VND 12.700.000 VND

-15%

 INVERTER FTKC35UAVMV 1.5HP

INVERTER FTKC35UAVMV 1.5HP

Model: FTKC35UAVMV/RKC35UAVMV

13.000.000 VND 15.200.000 VND

-15%

INVERTER FTKC50UVMV - 2HP

INVERTER FTKC50UVMV - 2HP

Model: FTKC50UVMV/RKC50UVMV

20.100.000 VND 23.400.000 VND

-14%

 INVERTER FTKC60UVMV - 2.5HP

INVERTER FTKC60UVMV - 2.5HP

Model: FTKC60UVMV

28.000.000 VND 32.500.000 VND

-15%

INVETRTER FTKB25WAVMV - 1HP

INVETRTER FTKB25WAVMV - 1HP

Model: FTKB25WAVMV

10.200.000 VND 11.900.000 VND

-15%

INVETRTER FTKB35WAVMV -1.5HP

INVETRTER FTKB35WAVMV -1.5HP

Model: FTKB35WAVMV

12.300.000 VND 14.400.000 VND

-15%

INVETRTER FTKB50WAVMV - 2HP

INVETRTER FTKB50WAVMV - 2HP

Model: FTKB50WAVMV

17.900.000 VND 20.900.000 VND

-13%

INVETRTER FTKB60WAVMV - 2.5HP

INVETRTER FTKB60WAVMV - 2.5HP

Model: FTKB60WAVMV

24.200.000 VND 27.600.000 VND

-17%

 INVERTER FTKA25UAVMV - 1HP

INVERTER FTKA25UAVMV - 1HP

Model: FTKA25UAVMV/RKA25UAVMV

9.300.000 VND 11.200.000 VND

-15%

INVERTER FTKA35UAVMV - 1.5HP

INVERTER FTKA35UAVMV - 1.5HP

Model: FTKA35UAVMV/RKA35UAVMV

11.600.000 VND 13.600.000 VND

-15%

 INVERTER FTKA50UAVMV - 2HP

INVERTER FTKA50UAVMV - 2HP

Model: FTKA50UAVMV/RKA50UVMV

17.000.000 VND 19.800.000 VND

-11%

INVERTER FTKA60UAVMV - 2.5HP

INVERTER FTKA60UAVMV - 2.5HP

Model: FTKA60UVMV/RKC60UVMV

23.200.000 VND 25.900.000 VND

Đăng ký nhận

Để nhận thêm nhiều thông tin mới từ Daikin

icon-cart
0