SAMTECH VIỆT NAM

Hotline: (028) 37 68 68 68 - 09 09 09 86 80

469A Lũy Bán Bích, P Hiệp Tân, Q Tân Phú. TPHCM

MODEL CAO CẤP -3%

 Điều Hòa Inverter Cao Cấp FTKZ25VVMV - 1HP

Điều Hòa Inverter Cao Cấp FTKZ25VVMV - 1HP

Model: FTKZ25VVMV/RKZ25VVMV

16.990.000 VND 17.500.000 VND

Khuyến mãi lên đến 1.300.000 VNĐ
Hybrid cooling R32 Inverter Streamer Coanda Tiết kiệm năng lượng 5 sao
Lắp đặt Miễn phí Trả góp 0% lãi xuất Miễn phí vận chuyển
★★★★★
MUA NGAY
MODEL CAO CẤP -6%

Điều Hòa Inverter Cao Cấp FTKZ35VVMV - 1.5HP

Điều Hòa Inverter Cao Cấp FTKZ35VVMV - 1.5HP

Model: FTKZ35VVMV/RKZ35VVMV

19.990.000 VND 21.100.000 VND

Khuyến mãi lên đến 1.300.000 VNĐ
Hybrid cooling R32 Inverter Streamer Coanda Tiết kiệm năng lượng 5 sao
Lắp đặt Miễn phí Trả góp 0% lãi xuất Miễn phí vận chuyển
★★★★★
MUA NGAY
MODEL CAO CẤP -9%

Điều Hòa Inverter Cao Cấp FTKZ50VVMV - 2HP

Điều Hòa Inverter Cao Cấp FTKZ50VVMV - 2HP

Model: FTKZ50VVMV/RKZ50VVMV

29.990.000 VND 32.800.000 VND

Khuyến mãi lên đến 1.500.000 VNĐ
Hybrid cooling R32 Inverter Streamer Coanda Tiết kiệm năng lượng 5 sao
Lắp đặt Miễn phí Trả góp 0% lãi xuất Miễn phí vận chuyển
★★★★★
MUA NGAY
MODEL CAO CẤP -4%

Điều Hòa Inverter Cao Cấp FTKZ60VVMV - 2.5HP

Điều Hòa Inverter Cao Cấp FTKZ60VVMV - 2.5HP

Model: FTKZ60VVMV/RKZ60VVMV

44.390.000 VND 45.900.000 VND

Khuyến mãi lên đến 1.500.000 VNĐ
Hybrid cooling R32 Inverter Streamer Coanda Tiết kiệm năng lượng 5 sao
Lắp đặt Miễn phí Trả góp 0% lãi xuất Miễn phí vận chuyển
★★★★★
MUA NGAY
MODEL MỚI 2024 -2%

Điều Hòa Inverter FTKB25YVMV - 1HP

Điều Hòa Inverter FTKB25YVMV - 1HP

Model: FTKB25YVMV/RKB25YVMV

10.790.000 VND 10.900.000 VND

Khuyến mãi lên đến 1.300.000 VNĐ
R32 Inverter Coanda Enzyme Blue Tiết kiệm năng lượng 5 sao
Lắp đặt Miễn phí Trả góp 0% lãi xuất Miễn phí vận chuyển
★★★★★
MUA NGAY
MODEL MỚI 2024 -4%

Điều Hòa Inverter FTKB35YVMV - 1.5HP

Điều Hòa Inverter FTKB35YVMV - 1.5HP

Model: FTKB35YVMV/RKB35YVMV

12.790.000 VND 13.300.000 VND

Khuyến mãi lên đến 1.300.000 VNĐ
R32 Inverter Coanda Enzyme Blue Tiết kiệm năng lượng 5 sao
Lắp đặt Miễn phí Trả góp 0% lãi xuất Miễn phí vận chuyển
★★★★★
MUA NGAY
MODEL MỚI 2024 -8%

Điều Hòa Inverter FTKB50YVMV - 2HP

Điều Hòa Inverter FTKB50YVMV - 2HP

Model: FTKB50YVMV/RKB50YVMV

18.990.000 VND 20.600.000 VND

Khuyến mãi lên đến 1.500.000 VNĐ
R32 Inverter Coanda Enzyme Blue Tiết kiệm năng lượng 5 sao
Lắp đặt Miễn phí Trả góp 0% lãi xuất Miễn phí vận chuyển
★★★★★
MUA NGAY
MODEL MỚI 2024 -8%

Điều Hòa Inverter FTKB60YVMV - 2.5HP

Điều Hòa Inverter FTKB60YVMV - 2.5HP

Model: FTKB60YVMV/RKB60YVMV

25.290.000 VND 27.400.000 VND

Khuyến mãi lên đến 1.500.000 VNĐ
R32 Inverter Coanda Enzyme Blue Tiết kiệm năng lượng 5 sao
Lắp đặt Miễn phí Trả góp 0% lãi xuất Miễn phí vận chuyển
★★★★★
MUA NGAY
BÁN CHẠY -3%

Điều Hòa Inverter FTKC25UAVMV - 1HP

Điều Hòa Inverter FTKC25UAVMV - 1HP

Model: FTKC25UAVMV/RKC25UAVMV

11.890.000 VND 12.200.000 VND

Khuyến mãi lên đến 1.300.000 VNĐ
R32 Inverter Coanda Tiết kiệm năng lượng 5 sao
Lắp đặt Miễn phí Trả góp 0% lãi xuất Miễn phí vận chuyển
★★★★★
MUA NGAY
-9%

Điều Hòa Inverter FTKY25WAVMV - 1HP

Điều Hòa Inverter FTKY25WAVMV - 1HP

Model: FTKY25WAVMV

12.590.000 VND 13.700.000 VND

Khuyến mãi lên đến 1.300.000 VNĐ
Hybrid cooling R32 Inverter Streamer Coanda
Lắp đặt Miễn phí Trả góp 0% lãi xuất Miễn phí vận chuyển
★★★★★
MUA NGAY
-10%

Điều Hòa Inverter FTKY35WAVMV - 1.5HP

Điều Hòa Inverter FTKY35WAVMV - 1.5HP

Model: FTKY35WAVMV

15.290.000 VND 16.900.000 VND

Khuyến mãi lên đến 1.300.000 VNĐ
Hybrid cooling R32 Inverter Streamer Coanda
Lắp đặt Miễn phí Trả góp 0% lãi xuất Miễn phí vận chuyển
★★★★★
MUA NGAY
-10%

Điều Hòa Inverter FTKY50WVMV - 2HP

Điều Hòa Inverter FTKY50WVMV - 2HP

Model: FTKY50WVMV

23.490.000 VND 25.900.000 VND

Khuyến mãi lên đến 1.500.000 VNĐ
Hybrid cooling R32 Inverter Streamer Coanda
Lắp đặt Miễn phí Trả góp 0% lãi xuất Miễn phí vận chuyển
★★★★★
MUA NGAY
-9%

Điều Hòa Inverter FTKY60WVMV - 2.5HP

Điều Hòa Inverter FTKY60WVMV - 2.5HP

Model: FTKY60WVMV

32.790.000 VND 35.700.000 VND

Khuyến mãi lên đến 1.500.000 VNĐ
Hybrid cooling R32 Inverter Streamer Coanda
Lắp đặt Miễn phí Trả góp 0% lãi xuất Miễn phí vận chuyển
★★★★★
MUA NGAY
MODEL MỚI 2023 -5%

Điều Hòa Inverter FTKF25XVMV - 1HP

Điều Hòa Inverter FTKF25XVMV - 1HP

Model: FTKF25XVMV/RKF25XVMV

11.290.000 VND 11.800.000 VND

Khuyến mãi lên đến 1.300.000 VNĐ
R32 Inverter Streamer Coanda Enzyme Blue Tiết kiệm năng lượng 5 sao
Lắp đặt Miễn phí Trả góp 0% lãi xuất Miễn phí vận chuyển
★★★★★
MUA NGAY
MODEL MỚI 2023 -5%

Điều Hòa Inverter FTKF35XVMV - 1.5 HP

Điều Hòa Inverter FTKF35XVMV - 1.5 HP

Model: FTKF35XVMV/RKF35XVMV

13.680.000 VND 14.400.000 VND

Khuyến mãi lên đến 1.300.000 VNĐ
R32 Inverter Streamer Coanda Enzyme Blue Tiết kiệm năng lượng 5 sao
Lắp đặt Miễn phí Trả góp 0% lãi xuất Miễn phí vận chuyển
★★★★★
MUA NGAY
MODEL MỚI 2023 -9%

Điều Hòa Inverter FTKF50XVMV - 2HP

Điều Hòa Inverter FTKF50XVMV - 2HP

Model: FTKF50XVMV/RKF50XVMV

19.790.000 VND 21.600.000 VND

Khuyến mãi lên đến 1.500.000 VNĐ
R32 Inverter Streamer Coanda Enzyme Blue Tiết kiệm năng lượng 5 sao
Lắp đặt Miễn phí Trả góp 0% lãi xuất Miễn phí vận chuyển
★★★★★
MUA NGAY
MODEL MỚI 2023 -8%

Điều Hòa Inverter FTKF60XVMV - 2.5 HP

Điều Hòa Inverter FTKF60XVMV - 2.5 HP

Model: FTKF60XVMV/RKF60X1VMV

26.490.000 VND 28.750.000 VND

Khuyến mãi lên đến 1.500.000 VNĐ
R32 Inverter Streamer Coanda Enzyme Blue Tiết kiệm năng lượng 5 sao
Lắp đặt Miễn phí Trả góp 0% lãi xuất Miễn phí vận chuyển
★★★★★
MUA NGAY
MODEL MỚI 2022 -2%

Điều Hòa FTF25XAV1V - 1HP

Điều Hòa FTF25XAV1V - 1HP

Model: Điều hòa FTF25XAV1V/RF25XAV1V

8.990.000 VND 9.100.000 VND

Khuyến mãi lên đến 1.300.000 VNĐ
Lắp đặt Miễn phí Trả góp 0% lãi xuất Miễn phí vận chuyển
★★★★★
MUA NGAY
MODEL MỚI 2022 -6%

Điều Hòa FTF35XAV1V - 1.5HP

Điều Hòa FTF35XAV1V - 1.5HP

Model: FTF35XAV1V/RF35XAV1V

10.990.000 VND 11.600.000 VND

Khuyến mãi lên đến 1.300.000 VNĐ
Lắp đặt Miễn phí Trả góp 0% lãi xuất Miễn phí vận chuyển
★★★★★
MUA NGAY
MODEL MỚI 2022 -7%

Điều Hòa FTF50XV1V - 2HP

Điều Hòa FTF50XV1V - 2HP

Model: FTF50XV1V/RF50XV1V

16.790.000 VND 17.900.000 VND

Khuyến mãi lên đến 1.500.000 VNĐ
Lắp đặt Miễn phí Trả góp 0% lãi xuất Miễn phí vận chuyển
★★★★★
MUA NGAY

Đăng ký nhận

Để nhận thêm nhiều thông tin mới từ Daikin

icon-cart
0

SAMTECH VIỆT NAM