SAMTECH VIỆT NAM

Hotline: (028) 37 68 68 68

469A LŨY BÁN BÍCH. P, HIỆP TÂN. Q, TÂN PHÚ.TPHCM

MODEL CAO CẤP -18%

 Điều Hòa Inverter Cao Cấp FTKZ25VVMV - 1HP

Điều Hòa Inverter Cao Cấp FTKZ25VVMV - 1HP

Model: FTKZ25VVMV/RKZ25VVMV

14.500.000 VND 17.479.000 VND

Hybrid cooling R32 Inverter Streamer Coanda Tiết kiệm năng lượng 5 sao
Miễn phí vận chuyển Trả góp 0% lãi xuất Lắp đặt Miễn phí
★★★★★
MUA NGAY
MODEL CAO CẤP -13%

Điều Hòa Inverter Cao Cấp FTKZ35VVMV - 1.5HP

Điều Hòa Inverter Cao Cấp FTKZ35VVMV - 1.5HP

Model: FTKZ35VVMV/RKZ35VVMV

17.500.000 VND 19.900.000 VND

Hybrid cooling R32 Inverter Streamer Coanda Tiết kiệm năng lượng 5 sao
Miễn phí vận chuyển Trả góp 0% lãi xuất Lắp đặt Miễn phí
★★★★★
MUA NGAY
MODEL CAO CẤP -18%

Điều Hòa Inverter Cao Cấp FTKZ50VVMV - 2HP

Điều Hòa Inverter Cao Cấp FTKZ50VVMV - 2HP

Model: FTKZ50VVMV/RKZ50VVMV

27.200.000 VND 32.775.000 VND

Hybrid cooling R32 Inverter Streamer Coanda Tiết kiệm năng lượng 5 sao
Miễn phí vận chuyển Trả góp 0% lãi xuất Lắp đặt Miễn phí
★★★★★
MUA NGAY
MODEL CAO CẤP -18%

Điều Hòa Inverter Cao Cấp FTKZ60VVMV - 2.5HP

Điều Hòa Inverter Cao Cấp FTKZ60VVMV - 2.5HP

Model: FTKZ60VVMV/RKZ60VVMV

35.200.000 VND 42.492.000 VND

Hybrid cooling R32 Inverter Streamer Coanda Tiết kiệm năng lượng 5 sao
Miễn phí vận chuyển Trả góp 0% lãi xuất Lắp đặt Miễn phí
★★★★★
MUA NGAY
MODEL MỚI 2023 -20%

Điều Hòa Inverter FTKB25XVMV - 1HP

Điều Hòa Inverter FTKB25XVMV - 1HP

Model: FTKB25XVMV/RKB25XVMV

8.800.000 VND 10.900.000 VND

R32 Inverter Coanda Enzyme Blue Tiết kiệm năng lượng 5 sao
Miễn phí vận chuyển Trả góp 0% lãi xuất Lắp đặt Miễn phí
★★★★★
MUA NGAY
MODEL MỚI 2023 -17%

Điều Hòa Inverter FTKB35XVMV - 1.5HP

Điều Hòa Inverter FTKB35XVMV - 1.5HP

Model: FTKB35XVMV/RKB35XVMV

10.800.000 VND 13.000.000 VND

R32 Inverter Coanda Enzyme Blue Tiết kiệm năng lượng 5 sao
Miễn phí vận chuyển Trả góp 0% lãi xuất Lắp đặt Miễn phí
★★★★★
MUA NGAY
MODEL MỚI 2023 -16%

Điều Hòa Inverter FTKB50XVMV - 2HP

Điều Hòa Inverter FTKB50XVMV - 2HP

Model: FTKB50XVMV/RKB50XVMV

16.850.000 VND 20.000.000 VND

R32 Inverter Coanda Enzyme Blue Tiết kiệm năng lượng 5 sao
Miễn phí vận chuyển Trả góp 0% lãi xuất Lắp đặt Miễn phí
★★★★★
MUA NGAY
MODEL MỚI 2023 -5%

Điều Hòa Inverter FTKB60XVMV - 2.5HP

Điều Hòa Inverter FTKB60XVMV - 2.5HP

Model: FTKB60XVMV/RKB60XVMV

24.450.000 VND 25.650.000 VND

R32 Inverter Coanda Enzyme Blue Tiết kiệm năng lượng 5 sao
Miễn phí vận chuyển Trả góp 0% lãi xuất Lắp đặt Miễn phí
★★★★★
MUA NGAY
BÁN CHẠY -17%

Điều Hòa Inverter FTKC25UAVMV - 1HP

Điều Hòa Inverter FTKC25UAVMV - 1HP

Model: FTKC25UAVMV/RKC25UAVMV

10.200.000 VND 12.175.000 VND

R32 Inverter Coanda
Miễn phí vận chuyển Trả góp 0% lãi xuất Lắp đặt Miễn phí
★★★★★
MUA NGAY
BÁN CHẠY -16%

Điều Hòa Inverter FTKC35UAVMV 1.5HP

Điều Hòa Inverter FTKC35UAVMV 1.5HP

Model: FTKC35UAVMV/RKC35UAVMV

12.500.000 VND 14.706.000 VND

R32 Inverter Coanda
Miễn phí vận chuyển Trả góp 0% lãi xuất Lắp đặt Miễn phí
★★★★★
MUA NGAY
BÁN CHẠY -16%

Điều Hòa Inverter FTKC50UVMV - 2HP

Điều Hòa Inverter FTKC50UVMV - 2HP

Model: FTKC50UVMV/RKC50UVMV

19.600.000 VND 23.100.000 VND

R32 Inverter Coanda
Miễn phí vận chuyển Trả góp 0% lãi xuất Lắp đặt Miễn phí
★★★★★
MUA NGAY
BÁN CHẠY -15%

Điều Hòa Inverter FTKC60UVMV - 2.5HP

Điều Hòa Inverter FTKC60UVMV - 2.5HP

Model: FTKC60UVMV

27.500.000 VND 32.294.000 VND

R32 Inverter Coanda
Miễn phí vận chuyển Trả góp 0% lãi xuất Lắp đặt Miễn phí
★★★★★
MUA NGAY
-15%

Điều Hòa Inverter FTKY25WAVMV - 1HP

Điều Hòa Inverter FTKY25WAVMV - 1HP

Model: FTKY25WAVMV

11.600.000 VND 13.627.000 VND

Hybrid cooling R32 Inverter Streamer Coanda
Miễn phí vận chuyển Trả góp 0% lãi xuất Lắp đặt Miễn phí
★★★★★
MUA NGAY
-16%

Điều Hòa Inverter FTKY35WAVMV - 1.5HP

Điều Hòa Inverter FTKY35WAVMV - 1.5HP

Model: FTKY35WAVMV

14.350.000 VND 16.885.000 VND

Hybrid cooling R32 Inverter Streamer Coanda
Miễn phí vận chuyển Trả góp 0% lãi xuất Lắp đặt Miễn phí
★★★★★
MUA NGAY
-16%

Điều Hòa Inverter FTKY50WVMV - 2HP

Điều Hòa Inverter FTKY50WVMV - 2HP

Model: FTKY50WVMV

22.000.000 VND 25.907.000 VND

Hybrid cooling R32 Inverter Streamer Coanda
Miễn phí vận chuyển Trả góp 0% lãi xuất Lắp đặt Miễn phí
★★★★★
MUA NGAY
-15%

Điều Hòa Inverter FTKY60WVMV - 2.5HP

Điều Hòa Inverter FTKY60WVMV - 2.5HP

Model: FTKY60WVMV

30.360.000 VND 35.717.000 VND

Hybrid cooling R32 Inverter Streamer Coanda
Miễn phí vận chuyển Trả góp 0% lãi xuất Lắp đặt Miễn phí
★★★★★
MUA NGAY
MODEL MỚI 2023 -9%

Điều Hòa Inverter FTKF25XVMV - 1 HP

Điều Hòa Inverter FTKF25XVMV - 1 HP

Model: FTKF25XVMV/RKF25XVMV

10.100.000 VND 11.000.000 VND

R32 Inverter Streamer Coanda Enzyme Blue Tiết kiệm năng lượng 5 sao
Miễn phí vận chuyển Trả góp 0% lãi xuất Lắp đặt Miễn phí
★★★★★
MUA NGAY
MODEL MỚI 2023 -10%

Điều Hòa Inverter FTKF35XVMV - 1.5 HP

Điều Hòa Inverter FTKF35XVMV - 1.5 HP

Model: FTKF35XVMV/RKF35XVMV

12.200.000 VND 13.500.000 VND

R32 Inverter Streamer Coanda Enzyme Blue Tiết kiệm năng lượng 5 sao
Miễn phí vận chuyển Trả góp 0% lãi xuất Lắp đặt Miễn phí
★★★★★
MUA NGAY
MODEL MỚI 2023 -9%

Điều Hòa Inverter FTKF50XVMV - 2 HP

Điều Hòa Inverter FTKF50XVMV - 2 HP

Model: FTKF50XVMV/RKF50XVMV

18.350.000 VND 20.000.000 VND

R32 Inverter Streamer Coanda Enzyme Blue Tiết kiệm năng lượng 5 sao
Miễn phí vận chuyển Trả góp 0% lãi xuất Lắp đặt Miễn phí
★★★★★
MUA NGAY
MODEL MỚI 2023 -11%

Điều Hòa Inverter FTKF60XVMV - 2.5 HP

Điều Hòa Inverter FTKF60XVMV - 2.5 HP

Model: FTKF60XVMV/RKF60X1VMV

24.450.000 VND 27.340.000 VND

R32 Inverter Streamer Coanda Enzyme Blue Tiết kiệm năng lượng 5 sao
Miễn phí vận chuyển Trả góp 0% lãi xuất Lắp đặt Miễn phí
★★★★★
MUA NGAY

Đăng ký nhận

Để nhận thêm nhiều thông tin mới từ Daikin

icon-cart
0