SAMTECH VIỆTNAM

Hotline: (028) 37 68 68 68 - 37 69 69 69

469A LŨY BÁN BÍCH. P, HIỆP TÂN. Q, TÂN PHÚ.TPHCM

Áp trần
-10%

KHÔNG INVERTER FHNQ18MV1V - 2HP

KHÔNG INVERTER FHNQ18MV1V - 2HP

Model: FHNQ18MV1V/RNQ18MV1V

19.900.000 VND 21.900.000 VND

-10%

 INVERTER  FHA50BVMV - 2HP

INVERTER FHA50BVMV - 2HP

Model: FHA50BVMV/RZF50CV2V

26.400.000 VND 29.100.000 VND

-10%

KHÔNG INVERTER FHNQ21MV1V - 2.5HP

KHÔNG INVERTER FHNQ21MV1V - 2.5HP

Model: FHNQ21MV1V/RNQ21MV1V

24.100.000 VND 26.500.000 VND

-10%

 INVERTER FHA60BVMV - 2.5HP

INVERTER FHA60BVMV - 2.5HP

Model: FHA60BVMV/RZF60CV2V

33.000.000 VND 36.300.000 VND

-10%

KHÔNG INVERTER FHNQ24MV1V - 3HP

KHÔNG INVERTER FHNQ24MV1V - 3HP

Model: FHNQ24MV1V /RNQ24MY1

27.300.000 VND 30.100.000 VND

-10%

 INVERTER FHA71BVMV - 3HP

INVERTER FHA71BVMV - 3HP

Model: FHA71BVMV/RZF71CV2V

34.100.000 VND 37.500.000 VND

-10%

KHÔNG INVERTER FHNQ36MV1V - 4HP

KHÔNG INVERTER FHNQ36MV1V - 4HP

Model: FHNQ36MV1V/RNQ36MV1V

31.400.000 VND 34.550.000 VND

-10%

INVERTER FHA100BVMV - 4HP

INVERTER FHA100BVMV - 4HP

Model: FHA100BVMV/RZF100CVM

40.300.000 VND 44.330.000 VND

-10%

 KHÔNG INVERTER FHNQ42MV1V - 5HP

KHÔNG INVERTER FHNQ42MV1V - 5HP

Model: FHNQ42MV1V/RNQ42MY1

34.500.000 VND 37.950.000 VND

-10%

 INVERTER  FHA125BVMA - 5HP

INVERTER FHA125BVMA - 5HP

Model: FHA125BVMV/RZF125CVM

44.100.000 VND 48.500.000 VND

-10%

 KHÔNG INVERTER FHNQ48MV1V - 5.5HP

KHÔNG INVERTER FHNQ48MV1V - 5.5HP

Model: FHNQ48MV1V/RNQ48MY1

37.500.000 VND 41.250.000 VND

-10%

INVERTER FHA140BVMV - 5.5HP

INVERTER FHA140BVMV - 5.5HP

Model: FHA140BVMV/RZF140CVM

47.900.000 VND 52.690.000 VND

Đăng ký nhận

Để nhận thêm nhiều thông tin mới từ Daikin

icon-cart
0