SAMTECH VIỆTNAM

Hotline: (028) 37 68 68 68

469A LŨY BÁN BÍCH. P, HIỆP TÂN. Q, TÂN PHÚ.TPHCM

Tủ đứng
-15%

 INVERTER FVA50AMVM - 2HP

INVERTER FVA50AMVM - 2HP

Model: FVA50AMVM/RZF50CV2V

32.700.000 VND 38.300.000 VND

-15%

 INVERTER FVA60AMVM - 2.5HP

INVERTER FVA60AMVM - 2.5HP

Model: FVA60AMVM/RZF50CV2V

38.200.000 VND 44.700.000 VND

-15%

 KHÔNG INVERTER FVRN71BXV1V - 3HP

KHÔNG INVERTER FVRN71BXV1V - 3HP

Model: FVRN71BXV1V/RR71CBXV1

26.850.000 VND 31.500.000 VND

-15%

  INVERTER FVA71AMVM - 3HP

INVERTER FVA71AMVM - 3HP

Model: FVA71AMVM/RZF71CV2V

42.200.000 VND 49.200.000 VND

-15%

KHÔNG INVERTER FVRN100BXV1V - 4HP

KHÔNG INVERTER FVRN100BXV1V - 4HP

Model: FVRN100BXV1V/RR100DBXY1V

32.200.000 VND 37.700.000 VND

-15%

INVERTER FVA100AMVM - 4HP

INVERTER FVA100AMVM - 4HP

Model: FVA100AMVM/RZF100CVM

49.700.000 VND 58.200.000 VND

-15%

 KHÔNG INVERTER FVRN125BXV1V - 5HP

KHÔNG INVERTER FVRN125BXV1V - 5HP

Model: FVRN125BXV1V/RRDBXY1V

35.700.000 VND 41.800.000 VND

-15%

 INVERTER FVA125AMVM - 5HP

INVERTER FVA125AMVM - 5HP

Model: FVA125AMVM/RZF125CVM

54.000.000 VND 63.200.000 VND

-15%

KHÔNG INVERTER FVRN140BXV1V - 5.5HP

KHÔNG INVERTER FVRN140BXV1V - 5.5HP

Model: FVRN140BXV1V/RR140DBXY1V

44.400.000 VND 52.000.000 VND

-15%

INVERTER FVA140AMVM - 5.5HP

INVERTER FVA140AMVM - 5.5HP

Model: FVA140AMVM/RZF140CVM

58.700.000 VND 68.800.000 VND

-15%

 KHÔNG INVERTER FVRN160BXV1V - 6HP

KHÔNG INVERTER FVRN160BXV1V - 6HP

Model: FVRN160BXV1V/RR160DBXY1V

51.000.000 VND 59.700.000 VND

Đăng ký nhận

Để nhận thêm nhiều thông tin mới từ Daikin

icon-cart
0