SAMTECH VIỆTNAM

Hotline: (028) 37 68 68 68

469A LŨY BÁN BÍCH. P, HIỆP TÂN. Q, TÂN PHÚ.TPHCM

Giấu trần nối ống gió

 KHÔNG INVERTER FDBNQ13MV1 - 1.5HP

KHÔNG INVERTER FDBNQ13MV1 - 1.5HP

Model: FDBNQ13MV1/RNQ13MV1V

15.100.000 VND

 INVERTER FBFC40DVM9 - 1.5HP

INVERTER FBFC40DVM9 - 1.5HP

Model: FBFC40DVM9/RZFC40DVM

16.200.000 VND

KHÔNG INVERTER FDBNQ18MV1 - 2HP

KHÔNG INVERTER FDBNQ18MV1 - 2HP

Model: FDBNQ18MV1/RNQ18MV1V

19.100.000 VND

 INVERTER FBFC50DVM9 - 2HP

INVERTER FBFC50DVM9 - 2HP

Model: FBFC50DVM9/RZFC50DVM

20.500.000 VND

KHÔNG INVERTER FDBNQ21MV1 - 2.5HP

KHÔNG INVERTER FDBNQ21MV1 - 2.5HP

Model: FDBNQ21MV1/RNQ21MV1V

23.000.000 VND

 INVERTER FBFC60DVM9 - 2.5HP

INVERTER FBFC60DVM9 - 2.5HP

Model: FBFC60DVM9/RZFC60DVM+BRC2E61

24.700.000 VND

KHÔNG INVERTER FDMNQ26MV1 - 3HP

KHÔNG INVERTER FDMNQ26MV1 - 3HP

Model: FDMNQ26MV1/RNQ26MVY1

27.400.000 VND

 INVERTER FBFC71DVM9 - 3HP

INVERTER FBFC71DVM9 - 3HP

Model: FBFC71DVM9/RFZC71DVM

29.400.000 VND

 KHÔNG INVERTER FDMNQ30MV1 - 3.5HP

KHÔNG INVERTER FDMNQ30MV1 - 3.5HP

Model: FDMNQ30MV1/RNQ30MV

28.400.000 VND

 INVERTER FBFC85DVM9 - 3.5HP

INVERTER FBFC85DVM9 - 3.5HP

Model: FBFC85DVM9/RZFC85DVM

30.400.000 VND

 KHÔNG INVERTER FDMNQ36MV1 - 4HP

KHÔNG INVERTER FDMNQ36MV1 - 4HP

Model: FDMNQ36MV1/RNQ36MY1

32.500.000 VND

 INVERTER FBFC100DVM9 - 4HP

INVERTER FBFC100DVM9 - 4HP

Model: FBFC100DVM9/RZFC100DY1

34.800.000 VND

 KHÔNG INVERTER FDMNQ42MV1 - 5HP

KHÔNG INVERTER FDMNQ42MV1 - 5HP

Model: FDMNQ42MV1/RNQ42MY

35.400.000 VND

 INVERTER FBFC125DVM9 - 5HP

INVERTER FBFC125DVM9 - 5HP

Model: FBFC125DVM9/RZFC125DY1

37.800.000 VND

 KHÔNG INVERTER FDMNQ48MV1 -  5.5HP

KHÔNG INVERTER FDMNQ48MV1 - 5.5HP

Model: FDMNQ48MV1/RNQ48MY1

38.500.000 VND

 INVERTER FBFC140DVM9 - 5.5HP

INVERTER FBFC140DVM9 - 5.5HP

Model: FBFC140DVM9/RZFC140DY1

41.200.000 VND

Đăng ký nhận

Để nhận thêm nhiều thông tin mới từ Daikin

icon-cart
0