SAMTECH VIỆT NAM

Hotline: (028) 37 68 68 68

469A LŨY BÁN BÍCH. P, HIỆP TÂN. Q, TÂN PHÚ.TPHCM

Điều Hòa Inverter FCFC40DVM - 1.5HP

Điều Hòa Inverter FCFC40DVM - 1.5HP

Model: FCFC40DVM/RZFC40DVM

20.355.000 VND

Miễn phí vận chuyển Trả góp 0% lãi xuất Lắp đặt Miễn phí
★★★★★
MUA NGAY

Điều Hòa Inverter FCFC50DVM - 2HP

Điều Hòa Inverter FCFC50DVM - 2HP

Model: FCFC50DVM/RZFC50DVM

25.317.000 VND

Miễn phí vận chuyển Trả góp 0% lãi xuất Lắp đặt Miễn phí
★★★★★
MUA NGAY

Điều Hòa Inverter FCFC60DVM - 2.5HP

Điều Hòa Inverter FCFC60DVM - 2.5HP

Model: FCFC60DVM

30.477.000 VND

Miễn phí vận chuyển Trả góp 0% lãi xuất Lắp đặt Miễn phí
★★★★★
MUA NGAY

Điều Hòa Inverter FCFC71DVM - 3HP

Điều Hòa Inverter FCFC71DVM - 3HP

Model: FCFC71DVM/RZFC71DVM

32.856.000 VND

Miễn phí vận chuyển Trả góp 0% lãi xuất Lắp đặt Miễn phí
★★★★★
MUA NGAY

 Điều Hòa Inverter FCFC85DVM - 3.5HP

Điều Hòa Inverter FCFC85DVM - 3.5HP

Model: FCFC85DVM/RZFC85DVM

34.059.000 VND

Miễn phí vận chuyển Trả góp 0% lãi xuất Lắp đặt Miễn phí
★★★★★
MUA NGAY

Điều Hòa Inverter FCFC100DVM - 4HP

Điều Hòa Inverter FCFC100DVM - 4HP

Model: FCFC100DVM/RZFC100DVM

38.859.000 VND

Miễn phí vận chuyển Trả góp 0% lãi xuất Lắp đặt Miễn phí
★★★★★
MUA NGAY

Điều Hòa Inverter FCFC125DVM - 5HP

Điều Hòa Inverter FCFC125DVM - 5HP

Model: FCFC125DVM/RZFC125DY1

42.605.000 VND

Miễn phí vận chuyển Trả góp 0% lãi xuất Lắp đặt Miễn phí
★★★★★
MUA NGAY

Điều Hòa Inverter FCFC140DVM - 5.5HP

Điều Hòa Inverter FCFC140DVM - 5.5HP

Model: FCFC140DVM/RZFC140DY1

46.512.000 VND

Miễn phí vận chuyển Trả góp 0% lãi xuất Lắp đặt Miễn phí
★★★★★
MUA NGAY

Điều Hòa FCNQ13MV1V - 1.5HP

Điều Hòa FCNQ13MV1V - 1.5HP

Model: FCNQ13MV1V/RNQ13MV1

19.019.000 VND

Miễn phí vận chuyển Trả góp 0% lãi xuất Lắp đặt Miễn phí
★★★★★
MUA NGAY

Điều Hòa FCNQ18MV1 - 2HP

Điều Hòa FCNQ18MV1 - 2HP

Model: FCNQ18MV1V/RNQ18MV19

23.656.000 VND

Miễn phí vận chuyển Trả góp 0% lãi xuất Lắp đặt Miễn phí
★★★★★
MUA NGAY

Điều Hòa FCNQ21MV1 - 2.5HP

Điều Hòa FCNQ21MV1 - 2.5HP

Model: FCNQ21MV1V/RNQ21MV19

28.479.000 VND

Miễn phí vận chuyển Trả góp 0% lãi xuất Lắp đặt Miễn phí
★★★★★
MUA NGAY

Điều Hòa FCNQ26MV1 - 3HP

Điều Hòa FCNQ26MV1 - 3HP

Model: FCNQ26MV1V/RNQ26MV19

31.285.000 VND

Miễn phí vận chuyển Trả góp 0% lãi xuất Lắp đặt Miễn phí
★★★★★
MUA NGAY

Điều Hòa FCNQ30MV1 - 3.5HP

Điều Hòa FCNQ30MV1 - 3.5HP

Model: FCNQ30MV1V/RNQ30MV1

32.432.000 VND

Miễn phí vận chuyển Trả góp 0% lãi xuất Lắp đặt Miễn phí
★★★★★
MUA NGAY

Điều Hòa FCNQ36MV1 - 4HP

Điều Hòa FCNQ36MV1 - 4HP

Model: FCNQ36MV1V/RNQ36MY1

37.003.000 VND

Miễn phí vận chuyển Trả góp 0% lãi xuất Lắp đặt Miễn phí
★★★★★
MUA NGAY

Điều Hòa FCNQ42MV1 - 5HP

Điều Hòa FCNQ42MV1 - 5HP

Model: FCNQ42MV1V/RNQ42MY1

40.570.000 VND

Miễn phí vận chuyển Trả góp 0% lãi xuất Lắp đặt Miễn phí
★★★★★
MUA NGAY

Điều Hòa FCNQ48MV1 - 5.5HP

Điều Hòa FCNQ48MV1 - 5.5HP

Model: FCNQ48MV1V/RNQ48MY1

44.292.000 VND

Miễn phí vận chuyển Trả góp 0% lãi xuất Lắp đặt Miễn phí
★★★★★
MUA NGAY

Đăng ký nhận

Để nhận thêm nhiều thông tin mới từ Daikin

icon-cart
0